Poprirea pe salariu: Ce ar trebui să aiba în vedere un angajator atunci când primește înștiințări de la executori

CUM SE INFIINTEAZA O POPRIRE?

Angajatorul este terțul poprit în toată procedura de urmărire silită prin poprirea salarială a unui angajat. El este anunțat de către executor că pe veniturile salariale ale unui angajat al său se va pune poprire și are obligația de a consemna ori plăti suma poprită, în condițiile legislației procedurale civile.

Poprirea pe salariul unui angajat este o formă destul de comună de executare silită a unui datornic: salariul este un venit sigur, constant (câtă vreme există contractul de muncă) și prin poprire nu poate fi sustras de la urmărire.

Angajatorul nu se poate opune unei astfel de măsuri. Ca terț poprit, va fi înștiințat de către executor despre înființarea popririi (și datornicul trebuie înștiințat).

CE OBLIGATII REVIN TERTULUI POPRIT?

In termen de 5 zile de la data comunicarea popririi, iar in cazul sumelor de bani datorate in viitor, de la scadenta acestora, tertul poprit va avea urmatoarele obligatii:

– va consemna suma de bani ,daca creanta poprita este exigibila, sau, dupa caz, va indisponibiliza bunurile mobile incorporale poprite si va trimite dovada executorului judecatoresc, in cazul popririi infiintate pentru realizarea altor creante decat cele aratate la pct. 2

– va plati direct creditorului suma retinuta si cuvenita acestuia, in cazul sumelor datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii, precum si in cazul sumelor datorate cu titlu de despagubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii. La cererea creditorului, suma ii va fi trimisa la domiciliul indicat sau, daca este cazul, la resedinta indicata, cheltuielile de trimitere fiind in sarcina debitorului.

Executorii aceluiași datornic s-ar putea să nu știe unii de alții, așa că angajatorul care are un salariat poprit din mai multe părți, trebuie să comunice, în termen de cinci zile de la comunicarea popririi, executorului ori creditorilor pentru care se poprește numele și adresa celorlalți creditori, precum și sumele poprite de fiecare.

În practică, datornicii popriți se mai plâng adesea și de dublarea popririi pe aceleași venituri: salariatul al cărui venit intră într-un cont bancar se trezește poprit de două ori pentru aceeași datorie. De fapt, la mijloc există o neînțelegere și o lipsă de comunicare între părțile implicate în poprire.

Art. 790 din Codul de Procedura Civila prevede si sanctiuni pentru tertii popriti care nu se achita de efectuarea popririi:

Tertul poprit care, cu rea-credinta, a refuzat sa isi indeplineasca obligatiile privind efectuarea popririi va putea fi amendat, prin aceeasi hotarare de validare, cu o suma cuprinsa intre 2.000 lei si 10.000 lei.

CUM SE DESFIINTEAZA POPRIREA?

Conform art. 794 Cod procedura Civila, in situatia in care dupa infiintarea popririi,  cauza in temeiul careia s-a infiintat aceasta a incetat sa mai existe, executorul judecatoresc, din oficiu sau la cererea debitorului poprit, va dispune desfiintarea popririi printr-o adresa catre tertul poprit.

LIMITELE URMARIRII VENITURILOR BANESTI SUNT REGLEMENTATE LA ART. 729 DIN CODUL DE PROCEDURA CIVILA:

Art. 729: Limitele urmaririi veniturilor banesti

(1) Salariile si alte venituri periodice, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarite:

a) pana la jumatate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii;

b) pana la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

(2) Daca sunt mai multe urmariri asupra aceleiasi sume, urmarirea nu poate depasi jumatate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creantelor, in afara de cazul in care legea prevede altfel.

Recent Posts

Leave a Comment