Decizia de concediere

Decizia de concediere

In cazul in care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevazute la art. 61 lit. b)-d), angajatorul are obligatia de a emite decizia de concediere in termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii.

Decizia se emite in scris si, sub sanctiunea nulitatii absolute, trebuie sa fie motivata in fapt si in drept si sa cuprinda precizari cu privire la termenul in care poate fi contestata si la instanta judecatoreasca la care se contesta.

In cazul in care concedierea intervine pentru motivul prevazut la art. 61 lit. a), angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispozitiilor art. 247-252.

Concedierea pentru savarsirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile si in termenele stabilite de prezentul cod.

Angajatorul trebuie sa comunice in scris decizia de concediere care va contine obligatoriu:
–   motivele care determina concedierea : motivele de fapt si de drept – in cazul unui eventual litigiu nu pot fi invocate alte motive decat cele ce au fost mentionate in decizia de concediere comunicata angajatului .

Ce trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu decizia de concediere

  • mentiunea privind efectuarea anchetei disciplinare – in cazul in care dispuneti o concediere disciplinara;-
  • durata preavizului;
  • criteriile de stabilire a ordinii de prioritati, in cazul in care  se concediaza salariatii din cauza conditiilor economice nefavorabile;

 

  • lista locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant;

 

  • termenul si instanta la care poate fi contestata;

 

Concedierea unui salariat se realizeaza intotdeauna in temeiul deciziei de concediere. Actul juridic nu poate fi inlocuit nici macar printr-un ordin sau printr-un act normativ.

 

Comunicarea in scris a deciziei nu poate fi inlocuita cu nicio alta proba. Niciun alt document prin care s-ar face cunoscut salariatului ca raportul sau de munca ia sfarsit nu poate inlocui dispozitia de desfacere a acestuia.

Pentru mai multe informatii, ne puteti contacta la urmatorul nr de telefon: 0720 035 518

Recent Posts

Leave a Comment