CUM POT SUSPENDA POPRIREA INSTITUITA PE SALARIU SAU PE CONTURI?

Potrivit art. 719 al. 1 Cod de procedura civila “Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita, la solicitarea partii interesate SI NUMAI PENTRU MOTIVE TEMEINICE, instanta competenta POATE SUSPENDA executarea. Suspendarea se poate solicita odata cu contestatia la executare sau prin cerere separate”.

Suspendarea executării silite poate fi dispusă de instanța competentă, de regulă instanța de executare, numai la cererea părții interesate.

Subliniem că suspendarea executării se dispune până la soluționarea contestației la executare sau a altei cereri privind executarea de către respectiva instanțăiar nu până la soluționarea definitivă a contestației.

Cererea de suspendare poate fi formulată împreună cu contestația la executare, în cuprinsul acesteia, sau prin cerere separată.

Din redactarea alin. (2) și (3) ale art. 719 rezultă că, pentru a putea dispune suspendarea executării silite, instanța trebuie să constate plata prealabilă a cauțiunii. Modul de calcul al cauțiunii este stabilit în detaliu prin raportare la valoarea obiectului contestației.

Menționăm, cu această ocazie, că instanța nu va putea dispune suspendarea executării sub condiția plății ulterioare a cauțiunii.

Cauțiunea nu este necesară și suspendarea executării este obligatorie pentru instanța de judecată în cazurile expres prevăzute de alin. (4) al art. 719 din Codul de procedură civilă.

Potrivit dispozițiilor legale anterior amintite, cauțiunea nu este obligatorie atunci când:

  1. hotărârea sau înscrisul care se execută nu este, potrivit legii, executoriu (neîncadrarea titlului care se execută silit în dispozițiile art. 632-640 CPC n.n. );
  2. înscrisul care se execută a fost declarat fals printr-o hotărâre judecătorească dată în prima instanță;
  3. debitorul face dovada cu înscris autentic că a obținut de la creditor o amânare ori, după caz, beneficiază de un termen de plată.

Asupra cererii de suspendare instanța, în toate cazurile, se pronunță prin încheiere, chiar și înaintea termenului fixat pentru judecarea contestației.

Părțile vor fi întotdeauna citate, iar încheierea poate fi atacată, în mod separat, numai cu apel sau, dacă este pronunțată de Curtea de apel, numai cu recurs, în termen de 5 zile de la pronunțare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru cea lipsă.

Mai mult decât atât, dacă există urgență și dacă, în cazurile prevăzute la alin. (2), respectiv alin. (3), s-a plătit cauțiunea, instanța poate dispune, prin încheiere și fără citarea părților, suspendarea provizorie a executării până la soluționarea cererii de suspendare. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cauțiunea depusă potrivit prezentului alineat rămâne indisponibilizată chiar dacă cererea de suspendare provizorie este respinsă și este deductibilă din cauțiunea finală stabilită de instanță, dacă este cazul.

Pentru mai multe informatii, ne puteti contacta la urmatoarele nr de telefon:

Avocat Viesanu Andreea: (0756) 371 012
Birou: (0757) 609 931

Recommended Posts

Leave a Comment