CUM POT FI STERS DIN BIROUL DE CREDITE?

Informațiile despre persoanele care au interacțiuni cu societățile de creditare, inclusiv date legate de restanțele care, între timp, au fost achitate, sunt păstrate în baza de date a Biroului de Credit timp de patru ani.

Ștergerea datelor înregistrate la Biroul de Credit se poate face:

  • la termenul de patru ani menționat anterior, iar acest lucru se face automat;
  • dacă datele au fost prelucrate cu nerespectarea legislației privind prelucrarea datelor personale;
  • dacă Biroul de Credit și/sau instituțiile ce le-au înregistrat sunt obligate prin lege să le șteargă.

Restricționarea prelucrării datelor se face la solicitarea persoanei vizate și reprezintă suspendarea prelucrării acestora, cu excepția stocării și a dezvăluirii către persoana vizată. Restricționarea se poate face atunci când persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite băncii să verifice acest lucru (ca urmare a exercitarii dreptului la rectificare), persoana vizată s-a opus prelucrării (ca urmare a exercitarii dreptului la opoziție), persoana vizată se opune ștergerii datelor (în cazul prelucrării ilegale), solicitând, în schimb, restricționarea acestora și atunci când Biroul de Credit nu mai are nevoie de date în scopul prelucrării (la expirarea perioadei de stocare), dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Cum și unde se pot depune cererile de exercitare a drepturilor?

De exemplu, o persoană își poate exercita dreptul de acces la informațiile stocate de către Biroul de Credit prin accesarea site-ului instituției, printr-o solicitare făcută direct la bancă sau printr-o scrisoare expediată prin poștă către Biroul de Credit.

Drepturile de rectificare a datelor, de ștergere a acestora, de opoziție sau de restricționare a prelucrării se pot exercita fie prin accesarea site-ului Biroului de Credit, fie personal, la banca creditoare sau la care s-a solicitat creditul.

Accesul pe site-ul Biroului de Credit se poate face în baza unui cod, care se poate obține direct de pe website și transmis prin SMS, printr-o cerere transmisă prin poștă Biroului de Credit sau de la bancă. Cererea transmisă Biroului de Credit trebuie să conțină, pe lângă codul numeric personal, nume, prenume sau adresa poștală de corespondență, și copia actului de identitate și semnătura solicitantului.

O persoană are dreptul, dacă acest lucru o afectează în mod semnificativ și în baza dreptului de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, de a solicita și obține intervenția umană, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia de creditare direct la banca care a luat o astfel de decizie în vederea încheierii sau executării contractului de credit.

În cazul în care o persoană consideră că prelucrarea datelor sale personale se face cu încalcarea prevederilor Regulamentului general privind prelucrarea datelor personale, aceasta poate depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru mai multe informatii, ne puteti contacta la urmatoarele nr de telefon: 

Avocat Viesanu Andreea: (0756) 371 012
Birou: (0757) 609 931

Recommended Posts

Leave a Comment