AVOCAT CONTESTATIE LA EXECUTARE/MODEL CONTESTATIE LA EXECUTARE

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul _, domiciliat în_, formulez

Contestaţie la executare

împotriva executării silite pornită la cererea intimatului_, domiciliat în_, în baza titlului executoriu reprezentat de_, solicitându-vă:

– anularea formelor de executare efectuate în dosarul de executare aflat pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc_;

– suspendarea executării până la soluţionarea contestaţiei.

Motivele contestaţiei sunt următoarele:

Motivele de fapt:_

Temeiul de drept : îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 399-402 şi art. 404 alin. (1) C. proc. civ, ._

Probe : în dovedirea contestaţiei, solicit încuviinţarea următoarelor probe_, pe aspectele privind_

Anexez copii certificate de pe următoarele înscrisuri_

în_exemplare, taxa judiciară de timbru de_lei şi timbrul judiciar de_lei.

Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei

Pentru mai multe informatii, ne puteti contacta la urmatoarele nr de telefon:

Avocat Viesanu Andreea: (0756) 371 012
Birou: (0757) 609 931

Recommended Posts

Leave a Comment